ΒΩΝΟΣ - Υπεύθυνος για τη φύλαξη της Πόλης μαζί με τον Πατριάρχη Σέργιο όσο έλειπε ο Ηράκλειος., ΑΒΑΡΟΥΣ - Με αυτό τον λαό συνεννοήθηκαν οι Πέρσες για να πολιορκήσουν την Κωνσταντινούπολη., ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ-ΥΜΝΟΣ - Ποιον εκκλησιαστικό ύμνο έψαλαν οι Βυζαντινοί μετά την αποχώρηση των Περσών και των Αβάρων από την Κωνσταντινούπολη; (ανάμεσα στις δύο λέξεις χρησιμοποιώ την -)., ΤΙΜΙΟ-ΣΤΑΥΡΟ - Τι πήραν πίσω οι Βυζαντινοί από τους Πέρσες; (ανάμεσα στις δύο λέξεις χρησιμοποιώ την -)., ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ - Αυτοκράτορας Βυζαντινής αυτοκρατορίας στις αρχές του 7ου αιώνα., ΚΑΡΧΗΔΟΝΑ - Μέρος στο οποίο ήταν Έξαρχος ο Ηράκλειος., ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ - Σε ποιους μοίρασε ο Ηράκλειος γη , προκειμένου με υποχρέωση να την καλλιεργούν και να την υπερασπίζονται;, ΧΑΓΑΝΟΣ - Αρχηγός των Αβάρων, με τον οποίο έκλεισε συμφωνία Ειρήνης ο Ηράκλειος., ΧΟΣΡΟΗΣ - Βασιλιάς των Περσών που είχε κατακτήσει την Συρία, την Αίγυπτο και την Παλαιστίνη.,

18.Οι Πέρσες και οι Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου.© Ιφιγένεια Σταμούλη

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;