ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ - Πολέμησε τους Πέρσες στη χώρα τους, ΧΟΣΡΟΗΣ - Πήρε τον Τίμιο Σταυρό από τα Ιεροσόλυμα, ΣΕΡΓΙΟΣ - Έδωσε τα χρήματα της εκκλησίας ως δάνειο στο κράτος, ΑΚΡΙΤΕΣ - Φύλασσαν τις άκρες των συνόρων, ΚΥΡΙΛΛΟΣ - Έδωσε το όνομά του σε ένα αλφάβητο, ΑΡΑΒΕΣ - Τους νίκησε ο Κάρολος Μαρτέλος στο Πουατιέ της Γαλλίας, ΦΩΚΑΣ - Αυτός ο Νικηφόρος απάλλαξε την Κρήτη από τους Σαρακηνούς, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - Ονομάστηκε Βουλγαροκτόνος,

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;