Ανθρώπινες δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή: καύση άνθρακα, μεταφορές, υπερκατανάλωση, Κακή μεταχείριση φυσικών πόρων , εργοστάσια, Λάθος χρήση(σπατάλη) ενέργειας, αύξηση των σκουπιδιών, υλοτομία, Επιπτώσεις στο περιβάλλον: αύξηση της στάθμης της θάλασσας, υπερθέρμανση του πλανήτη, καταστροφή των δασών, αρρώστιες, οικονομικές ζημιές, λιώσιμο των πάγων, αύξηση των αερίων στην γη, αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών, ακραία φυσικά φαινόμενα,

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και οι δραστηριότητες που την προκαλούν

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;