Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) JUMPER 2) TROUSERS 3) GLOVES 4) SOCKS 5) SHOES 6) SHIRT 7) SCARF 8) HAT

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Άνοιξε το κουτί είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά