Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) pelirojo 2) frío 3) organizado 4) sueño 5) ocupado 6) trabajador 7) triste 8) deprimido 9) suerte 10) enojado 11) alto 12) razón 13) hambre 14) joven 15) sed

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Άνοιξε το κουτί είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά