Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
5 big animals, 5 farm animals, 5 fruit, What's this?, 5 vegetables, 5 school subjects, 5 rooms, 5 family members, You are a star!, What's this?.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Τροχός της τύχης είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά