Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Liderazgo coercitivo, Liderazgo democrático, Liderazgo orientativo, Liderazgo afiliativo, Liderazgo ejemplar, Liderazgo formativo.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Τροχός της τύχης είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά