Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
shut, sing, sit, sleep, speak, spell, send, stand, steal, swim, swing, take, teach, tell, think, throw, understand, wake, wear, win, write.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Τυχαίες κάρτες είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά