Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Nearer - Loudness of the Sound is more when it is, Sound - This is the type of energy which we can hear., Pitch - Quality of sound  is also called its., Vibrations - Sound is produced  due to, softer - small vibration produced these type of sounds., Eardrum - The parts of ear helping us to hearing.,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά