Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) Describe an animal/your pet without naming it. Let your partner guess what animal it is. 2) What is the cutest animal in the world? 3) Do you think animals were put on this planet so we could eat them? 4) Do you think animals would rather not be kept as pets? 5) Is it OK to use animals in sport? 6) What animal would you like to come back to Earth as after you die? 7) What natural animal ability or talent would you like to have? 8) What is the most useful animal in the world? 9) Do you think it is necessary to experiment on animals to test cosmetics and drugs? 10) Should animals be kept in zoos? 11) What are the biggest differences between animals and humans? 12) What animal are you most fascinated by?

Animals - Advanced Conversation questions

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Άνοιξε το κουτί είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά