1) Το  σκαληνό τρίγωνο έχει άθροισμα γωνιών... a)  το διπλάσιο του 180 b) το μισό του 180 c) 1Ε και 8Δ 2) Πώς λέγεται το τρίγωνο που έχει δύο ίσες πλευρές; a) ισόπλευρο b) ίσο c) ισοσκελές 3) Το άθροισμα των γωνιών ενός ισόπλευρου τριγώνου ισούται με το γινόμενο του ... a) 2 φορές το 60 b) 2 φορές το 6 c) 2 φορές το 90 4) Ο γνώμονας είναι ένα... a) οξυγώνιο τρίγωνο b) ορθογώνιο τρίγωνο c) ισόπλευρο τρίγωνο 5) Στο ισοσκελές τρίγωνο έχουμε... a) δύο πλευρές ίσες b) όλες τις πλευρές άνισες c) όλες τις πλευρές ίσες 6) Το ισόπλευρο τρίγωνο έχει... a) οξείες και αμβλείες γωνίες b) οξείες γωνίες c) αμβλείες γωνίες 7) Ένα τρίγωνο με πλευρές 6 εκ. , 7 εκ. και 7 εκ. θα είναι... a) ισοσκελές b) ωραίο c) ισόπλευρο 8) Ένα τρίγωνο με πλευρές 90εκ. , 0,90μ. και 900χιλ. θα είναι... a) σκαληνό b) ορθογώνιο c) ισόπλευρο

Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές©Ιφιγένεια Σταμούλη

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;