Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Someone who repairs water systems, Someone who cures people's teeth, A person who serves food and drinks in restaurants, Someone who catches criminals , Someone who takes care of sick or injured people in hospitals, A person who gives legal advice, Someone who sells different things and serves customers in a shop, Someone who draws and construct buildings and bridges, A person who writes news stories or articles for a newspaper or magazine, Someone who repairs vehicles, Someone who registers you in a hotel and gives you the keys from your room, Someone who raises crops and animals which are used as food, A person who puts in, checks, and repairs wires and electrical equipment.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Τροχός της τύχης είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά