Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) En un tres viajan 37 pasajeros, en la estación han bajado 16 pasajeros y han subido 8. ¿Cuántos pasajeros hay en el tren tras pasar por la estación? a) 37 + 16 - 8 b) 37 - 16 + 8 2) En un tres viajan 37 pasajeros, en la estación han bajado 16 pasajeros y han subido 8. ¿Cuántos pasajeros hay en el tren tras pasar por la estación? a) 39 pasajeros b) 49 pasajeros c) 29 pasajeros d) 16 pasajeros 3) Un grifo expulsa al día 56 litros de agua a un estanque, otro 70 litros. Por una grieta del estanque se pierden 14 litros al día. ¿Cuántos litros hay en el estanque al finalizar el día? a) 56 + 70 - 14 b) 56 - 70 - 14 4) Un grifo expulsa al día 56 litros de agua a un estanque, otro 70 litros. Por una grieta del estanque se pierden 14 litros al día. ¿Cuántos litros hay en el estanque al finalizar el día? a) 110 litros b) 111 litros c) 112 litros d) 113 litros 5) Anteayer Alonso tenia $979. Ayer compró unas pilas a $469. Hoy se ha gastado $333. ¿Cuánto dinero tiene Alonso? a) 979 - 469 - 333 b) 979 - 469 + 333 6) Anteayer Alonso tenia $979. Ayer compró unas pilas a $469. Hoy se ha gastado $333. ¿Cuánto dinero tiene Alonso? a) Le quedan $176 b) Le quedan $177  c) Le quedan $186 d) Le quedan $196

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά