Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) Malik a) Meniup sangkakala b) Mencatit amalan baik c) Mengambil nyawa d) Menjaga neraka 2) Ridhuan a) Menyampaikan wahyu b) Mencatit amalan buruk c) Menjaga neraka d) Menjaga syurga 3) Mikail a) Mengambil nyawa b) Menyampaikan wahyu c) Menurunkan rezeki d) Menjaga neraka 4) Izrail a) Menjaga neraka b) Meniup sangkakala c) Menjaga syurga d) Mengambil nyawa 5) Jibril a) Menyampaikan wahyu b) Menyoal dalam kubur c) Menurunkan rezeki d) Mengambil nyawa 6) Israfil a) Meniup sangkakala b) Menyampaikan wahyu c) Menjaga neraka d) Menurunkan rezeki 7) Munkar dan Nakir a) Menyampaikan wahyu b) Mengambil nyawa c) Menyoal dalam kubur d) Menjaga neraka 8) Raqib a) Mencatit amalan buruk b) Meniup sangkakala c) Menjaga syurga d) Mencatit amalan baik 9) Atid a) Menurunkan rezeki b) Mencatit amalan buruk c) Menjaga neraka d) Menyampaikan wahyu

Nama-nama Malaikat: Padankan malaikat dengan tugasnya

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Άνοιξε το κουτί είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά