Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Gaseste rezultatul corect:, 4x9 - 36, 24:2 - 12, 200-95 - 105, 11x11 - 121, 204+141 - 345, 1000:10 - 100, 9x5 - 45, 8x4 - 32, 180:2 - 90,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά