Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) Beginning Sounds - Which one does NOT fit?  a) b) c) 2) Beginning Sounds - Which one does NOT fit? a) b) c) 3) Beginning Sounds - Which one does NOT fit? a) b) c) 4) Beginning Sounds - Which one does NOT fit? a) b) c) 5) Beginning Sounds - Which one does NOT fit? a) b) c) 6) Beginning Sounds - Which one does NOT fit? a) b) c) 7) Beginning Sounds - Which one does NOT fit? a) b) c) 8) Beginning Sounds - Which one does NOT fit? a) b) c) 9) Beginning Sounds - Which one does NOT fit? a) b) c) 10) Beginning Sounds - Which one does NOT fit? a) b) c)

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Κοινότητα Inspirededjax Phonemic Awareness

Structured Language Interventionist - Ηνωμένες Πολιτείες

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά