Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
¿Que cosas te causan tristeza?, ¿Que cambios notas en tu cuerpo cuando tenes rabia?, ¿Que cosas te generan calma?, Conta  un momento alegre., Expresa una palabra de amor., ¿Cuando sentís miedo?, ¿Cuando utilizas la palabra GRACIAS?.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Τροχός της τύχης είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά