ανοίγω + κλείνω ____ μπαίνω + βγαίνω ____ ανάβω + σβήνω ____ ανεβαίνω + κατεβαίνω ____ πηγαίνω + έρχομαι ____ ανεβάζω + κατεβάζω ____

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;