Σωστό: Τα είδη των τριγώνων ως προς το είδος των γωνιών του είναι ορθογώνιο, οξυγώνιο και αμβλυγώνιο., Τα είδη των τριγώνων ως προς το είδος των γωνιών του είναι ορθογώνιο, ισοσκελές και αμβλυγώνιο., Κάθε τρίγωνο έχει τουλάχιστον δύο οξείες γωνίες., Κάθε οξυγώνιο τρίγωνο έχει τουλάχιστον δύο οξείες γωνίες., Κάθε οξυγώνιο τρίγωνο έχει τρεις οξείες γωνίες., Αν ένα τρίγωνο έχει μία γωνία αμβλεία λέγεται αμβλυγώνιο., Το ορθογώνιο τρίγωνο έχει 2 γωνίες οξείες., Λάθος: Ένα τρίγωνο είναι οξυγώνιο όταν έχει μία γωνία του οξεία., Τα είδη των τριγώνων ως προς το είδος των γωνιών του είναι ισοσκελές, ισόπλευρο και σκαληνό., Αν ένα τρίγωνο έχει δύο οξείες γωνίες είναι οξυγώνιο., Ένα τρίγωνο είναι αμβλυγώνιο όταν έχει μία οξεία γωνία., Ένα τρίγωνο είναι αμβλυγώνιο όταν έχει όλες τις γωνίες αμβλείες., Ορθογώνιο λέγεται το τρίγωνο που έχει όλες τις γωνίες του ορθές., Το οξυγώνιο τρίγωνο έχει μόνο δυο οξείες γωνίες.,

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;