1) 46 / 5 a) 9 1 / 5 b) 10 8/5 c) 7 2 / 5 2) 15/6 a) 2 3/6 b) 5/6 c) 1 1/2 3) 22/7 a) 7  7/7 b) 3 1/7 c) 9 1/7 4) 19/3 a) 8 1/3 b) 5 3/4 c) 6 1/3

Μετατρέπω το καταχρηστικό κλάσμα σε μεικτό αριθμό©Ιφιγένεια Σταμούλη

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;