Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
today - that day, yesterday - the day before, the day before yesterday - two days before, tomorrow - the next/following day, the day after tomorrow - in two days time/ two days later, next week/month/year - the following week/month/year, last week/month/year - the previous/week/month/year, ago - before, this (for time) - that, this/that (adjectives) - the, here - there,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά