Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1. Где све има воде ?, 2. Где се вода налази у природи ?, 3. Коме је вода потребна за живот ?, 4. Наброј три животиње које живе у води ., 5. За шта ти користиш воду ?, 6. Зашто лети пијеш више воде него зими ?, 7. Наведи назив неке реке ., 8. Одакле потиче вода коју пијемо ?, 9. Објасни значење речи : својство., 10. Шта је лимунада ?, 11. Које боје је вода ?, 12. Шта ти раствараш у води ?, 13. Наведи назив неког језера ., 14. Шта се не раствара у води ?, 15. Какав укус има вода коју пијемо ?, 16. Шта се додаје несланој супи да би била укуснија ?, 17. Да ли се сви састојци растварају у води ?, 18. Шта би се десило са живим бићима када би нестала вода ?, 19. Без чега човек може дуже да издржи - без хране или без воде ?, 20. Наведи назив неког мора ., 21. Шта никада не смеју да забораве да раде људи који гаје биљке ?, 22. Зашто људи лети својим животињама често дају воду ?, 23. На које све начине човек уноси воду у свој организам ?, 24. Да ли вода може да се поквари када дуже стоји ?, 25. На које начине користимо воду за одржавање личне хигијене ?, 26. Зашто кажемо да је вода услов за живот ?, 27. На које начине користимо воду за одржавање хигијене свог дома ?.

КВИЗ (утврђујемо знање)

από

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Τροχός της τύχης είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά