63 ¢, 101¢, 56¢, 82¢, 108¢=$1.08 , 112¢=$1.12.

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;