Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Enumerate 2 uses of the Simple Present., Enumerate 2 uses of the Present Continuous. , Make a sentence using ALWAYS + the Present Continuous., Make 2 true sentences using the Simple Present., Make 2 false sentences using the Present Continuous., Make a sentence using ALWAYS + the Simple Present. , Name 2 verbs that add -es to form the Simple Present for the 3rd person singular., Name 1 verb that adds -ies to form the Simple Present for the 3rd person singular., Invent 2 newspaper headlines using the Simple Present. , Name 2 verbs that add -s to form the Simple Present for the 3rd person singular. , Make a suggestion using the Simple Present tense. , Make a sentence in the negative using the Present Continuous. , Make a sentence in the negative using the Simple Present., Make a question using the Simple Present., Make a question using the Present Continuous., Make a sentence using the future meaning of the Present Continuous..

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Τροχός της τύχης είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά