Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) فصل الصيف هو افضل فصول السنة للسباحة a) صح b) خطا 2) يجب علينا السباحة تحت اشراف الكبار a) خطا b) صح 3) ليس من الضروري اخذ الاذن من والدينا قبل السباحة a) خطا b) صح 4) لا ارمي النفايات في حوض السباحة a) خطا b) صح 5) اتناول الطعام داخل حوض السباحة a) صح b) خطا 6) اتبع التعليمات الخاصة بالسباحة للسلامة a) صح b) خطا 7) اتجنب المزاح الثقيل اثناء السباحة a) صح b) خطا 8) منع السباحة في البحر عندما يكون الجو بارد a) خطا b) صح

السلامة اثناء السباحة

από

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά