באיזה גיל איבד עמוס את שערות ראשו ?, בכמה בתי ספר עבד במהלך שנותיו ?, כמה נכדים לעמוס ?, מה תאריך הלידה העברי של עמוס ?, מהי שעת השינה שלו ?, מה אוכל עמוס בקופסאות שהוא מביא לבית הספר ?, כמה פעמים בשנה עמוס צובע את הבית ?, מה עמוס עושה בשבת בבוקר ?, בכמה מרתונים השתתף עמוס במהלך חייו ?, המוסיקה האהובה על עמוס ?, כמה מקצועות / תחומים לימד עמוס במהלך שנותיו בהוראה ?, השלימו, אם הוא לא היה מורה הוא היה ...., מה מקור הגאווה של עמוס בחיים?.

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Τροχός της τύχης είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;