1) Η θερμοκρασία στην πόλη μας τις τελευταίες 5 ημέρες είναι 12, 17, 19,21 και 21 0C. Ποια είναι η μέση τιμή θερμοκρασίας των τελευταίων 5 ημερών ;  a) 18 0C b) 21 0C c) 23 0C d) 12 0C e) 24 0C f) 19 0C 2) Οι βαθμοί που πήρε η Αναστασία στον έλεγχο προόδου είναι : Μαθηματικά 10, Ιστορία 9, Γλώσσα 9, Μ.Π. 8, Γυμναστική 10, Εργ. Δεξιοτήτων 8, Πληροφορική 10, Θρησκευτικά 9. Τι μέσο όρο έβγαλε ;  a) 10 b) 9 c) 9,1 d) 8 e) 8,5 f) 9,5 3) Μια ομάδα μπάσκετ έχει 5 παίκτες. Ο 1ος έχει ανάστημα ( ύψος ) 2,14 μ. ,ο 2ος έχει ύψος 2,09μ., ο 3ος έχει ύψος 2,06μ., ο 4ος έχει ύψος 1,98μ. και ο 5ος 2,00μ. Ποια είναι η μέση τιμή του ύψους των παικτών ; a) 2,00μ b) 2,10μ c) 1,98μ d) 2,054μ e) 2,061μ f) 2,08μ 4) Ο Μίλτος Τεντόγλου στο άλμα εις μήκος στα τελευταία 5 άλματα είχε επιδόσεις : 8,29μ - 8,37μ - 8,21μ - 8,39μ και 8,41μ.  Τι μέσο όρο είχε ; a) 8,33μ b) 8,00μ c) 8,40μ d) 9,00μ e) 8,21μ f) 8,41μ

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;