1) Σε ποιόν από τους παρακάτω κάδους ανακυκλώνουμε ρούχα; a) b) c) 2) Στον μπλε κάδο ανακύκλωσης βάζουμε πλαστικό, αλουμίνιο, χαρτί και γυαλί. a) Σωστό b) Λάθος 3) Στον μπλε κάδο ανακύκλωσης βάζουμε τα απορρίμματα μαζί με τη σακούλα. a) Σωστό b) Λάθος 4) Είναι η ανακύκλωση σημαντική για το περιβάλλον; a) Ναι b) Όχι 5) Πρέπει να καθαρίζω τις συσκευασίες πριν τις βάλω στον κάδο ανακύκλωσης; a) Ναι b) Όχι 6) Μπορώ να βάλω σπασμένο γυαλί στον μπλε κάδο ανακύκλωσης; a) Ναι b) Όχι 7) Τί σημαίνει ανακύκλωση; a) Επαναχρησιμοποιώ b) Πετώ σκουπίδια στον κάδο. c) Αυξάνω τα απορρίμματα. 8) Τα ρούχα ανακυκλώνονται; a) Ναι b) Όχι 9) Οι μπαταρίες ανακυκλώνονται; a) Ναι b) Όχι 10) Τα τρόφιμα ανακυκλώνονται; a) Ναι b) Όχι 11) Στον μπλε κάδο πετάμε τρόφιμα; a) Ναι b) Όχι 12) Οι ηλεκτρικές συσκευές ανακυκλώνονται; a) Ναι b) Όχι

Βρες τη σωστή απάντηση.

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;