11 x 2, 1 x 2, 1 x 5, 4 x 3, 6 x 2, 1 x 12, 7 x 2, 1 x 14, 1 x 17, 2 x 2, 1 x 4, 1 x 5, 3 x 5, 1 x15, 7 x 3, 1 x 21, 1 x 23, 2 x 4, 1 x 8, 1 x13, 6 x 4, 12 x 2, 1 x 24, 1 x3, 3 x 6, 9 x 2, 2 x 5, 1 x 10, 1 x 1, 4 x 5, 10 x 2, 20 x1 , 1 x 11, 5 x 5, 1 x25, 3 x 3, 1 x 9, 1 x 7, 4 x 4, 8 x 2, 1 x 16, 1 x 19, 2 x 3, 1 x 6.

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Τροχός της τύχης είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;