DİN - Allah tarafından akıl sahibi insanları kendi özgür iradeleri ile iyi ve güzele yönlendirmeyi amaçlayan ilahi kurallar bütünü, EVRENSEL - Sadece bir kavim ve milleti değil tüm insanları ilgilendiren temel ilke ve değerler, FITRAT - Allahü Tealanın her insana doğarken verdiği "Yaratıcıyı bilme ve tanıma"gücü, CAN - Canlıların nefes alıp vermelerini sağlayan güç, MAL - İnsanın sahip olduğu taşınır ve taşınmaz olan tüm birikimlerine verilen isim, AKIL - İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özellik.Doğru ve Yanlışı ayırt edebilme gücü, İNTİHAR - İnsanın Allahın kendisine emanet olarak verdiği canına kendi eliyle son vermesi, FAİZ - Alın teri ve emek olmaksızın paranın kullanılması sonucu elde edilen haksız kazanç, RÜŞVET - İnsanın hak etmediği bir menfaati elde etmek için kişilere para,mal ve makam karşılığı iş yaptırmasıdırve haksız kazanç sağlamak için, GASB - Birisinin malına kaba kuvvet,şiddet veya başka bir yol kullanarak zorla el koyma, KUMAR - insanın sonucunu bilmediği biraz da şansa bağladığı bir şeye para bağlamak suretiyle oynadığı oyun, İFFET - Dinimizin yasakladığı çirkin şeylerden uzak durarak namuslu ve ahlaki bir hayat sürmeye çalışması, KISSA - Kur'an-ı Kerimde geçmiş peygamberler ve milletlerle ilgili anlatılan ibret verici tarihi olaylar, HZ.YUSUF - Hz.Yakubun oğludur.Hayatı "Kıssaların en güzeli"olarak nitelendirilir., ASR SURESİ - Kur'an-ı Kerimin 103.suresidir.Mekkede inmiştir.İnsanlığın büyük çoğunun ziyanda olduğunu anlatır.,

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;