1) Κεντρική μονάδα a) b) c) d) e) f) 2) Οθόνη a) b) c) d) e) f) 3) Πληκτρολόγιο a) b) c) d) e) f) 4) Ποντίκι a) b) c) d) e) f) 5) Εκτυπωτής a) b) c) d) e) f) 6) Ηχεία a) b) c) d) e) f)

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;