Ρήγας Βελεστινλής: Εξέδωσε έργα του στη Βιέννη., Εργάστηκε ως γραμματέας Φαναριώτη ηγεμόνα., Τον θανάτωσαν οι Τούρκοι., Αδαμάντιος Κοραής: Έζησε στο Παρίσι., Σπούδασε γιατρός., Ήταν και φιλόλογος., Συμμετείχε στην ίδρυση φιλελληνικής οργάνωσης.,

κεφ.8: Ρήγας ο Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος Κοραής

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;