Όμορφα συναισθήματα: , χαρά, ευχαρίστηση, ικανοποίηση, ευτυχία, ηρεμία, γαλήνη, αγάπη, εμπιστοσύνη, αισιοδοξία, Άσχημα συναισθήματα: , λύπη, θυμός, στεναχώρια, μίσος, αηδία, ενόχληση, θλίψη, πόνος, οδύνη(=μεγάλος πόνος),

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;