Αρκάδιος - Ανατολικό τμήμα της αυτοκρατορίας, Ονώριος - Δυτικό τμήμα της αυτοκρατορίας, Αλάριχος - Αρχηγός των Γότθων, Αττίλας - Αρχηγός των Ούνων, Αέτιος - Ρωμαίος στρατηγός, Γελίμερος - Αρχηγός των Βανδάλων, Βάνδαλοι - Κατέλαβαν την Καρχηδόνα, Θευδέριχος - αρχηγός των Οστρογότθων, Ραβέννα - πρωτεύουσα "γοτθικού βασιλείου της Ιταλίας", Γότθοι - Κυρίευσαν και λεηλάτησαν τη Ρώμη, Κάτοικοι του Ανατολικού Κράτους - κοινή γλώσσα και κοινή θρησκεία,

Η αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική και Δυτική

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;