ΒΩΝΟΣ - Υπεύθυνος για τη φύλαξη της Πόλης μαζί με το Πατριάρχη Σέργιο όσο έλειπε ο Ηράκλειος., ΑΒΑΡΟΥΣ - Με αυτό το λαό συνεννοήθηκαν οι Πέρσες για να πολιορκήσουν την Κωνσταντινούπολη., ΧΡΗΜΑΤΑ - Τι προσέφεραν ο Σέργιος και ο Βώνος στους Αβάρους για να διατηρήσουν τη συμφωνία Ειρήνης που είχαν υποσχεθεί;, ΟΡΓΗ - Τι ένιωσαν οι Βυζαντινοί με την απάντηση των Αβάρων σε αυτή τη προσφορά;, ΑΚΑΘΙΣΤΟ-ΥΜΝΟ - Ποιο εκκλησιαστικό ύμνο έψαλαν οι Βυζαντινοί μετά την αποχώρηση των Περσών και των Αβάρων από την Κωνσταντινούπολη; (ανάμεσα στις δύο λέξεις χρησιμοποιώ την -)., ΤΙΜΙΟ - ΣΤΑΥΡΟ - Τι πήραν πίσω οι Βυζαντινοί από τους Πέρσες; (ανάμεσα στις δύο λέξεις χρησιμοποιώ την -).,

Μάθημα 18ο- Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου- Μέρος Β

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;