1) Ο Αδ. Κοραής φοίτησε: a) στην Αθωνιάδα Σχολή b) στην Ευαγγελική Σχολή c) στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες 2) Ο Αδ. Κοραής εγκαταστάθηκε μόνιμα: a) στο Βουκουρέστι b) στη Γαλλία c) στη Βιέννη 3) Ο Κοραής σπούδασε: a) ιατρική b) νομική c) φιλοσοφία 4) Ο Κοραής ασχολήθηκε, κυρίως, με την έκδοση: a) εφημερίδων και περιοδικών b) γαλλικών μυθιστορημάτων c) χειρογράφων αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων 5) Το όραμα του Κοραή ήταν: a) η αναχαίτιση των εξισλαμισμών b) η ίδρυση σχολείων c) ο φωτισμός των Ελλήνων μέσω της παιδείας 6) Ο Κοραής συνέγραψε: a) το ποίημα "Σάλπισμα Πολεμιστήριον" b) τον ύμνο "Θούριο" c) τη ¨Γεωγραφία Νεωτερική" 7) Ο Κοραής : a) περιόδευσε στην ελληνική ύπαιθρο b) συνέβαλε στην ίδρυση του Ελληνικού Κομιτάτου c) ίδρυσε σχολεία 8) Ο Αδ. Κοραής : a) δολοφονήθηκε από τους Γάλλους b) στραγγαλίστηκε από τους Οθωμανούς c) τίποτα από τα παραπάνω 9) Ο Αδ. Κοραής : a) γνώρισε από κοντά τη Γαλλική Επανάσταση b) υπηρέτησε ως γραμματέας στη Βλαχία c) βρέθηκε στο Άγιο Όρος 10) Ο Αδ. Κοραής : a) υπήρξε δάσκαλος του Γένους b) ηγεμόνας στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες c) σπουδαίος κληρικός

Αδαμάντιος Κοραής

από

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;