1) legal a) in b) im c) ir d) il 2) possible a) in b) im c) ir d) un 3) correct a) un b) im c) ir d) in 4) formal a) un b) im c) ir d) in 5) visible a) un b) in c) ir d) mis 6) regular a) un b) in c) im d) ir 7) happy a) un b) in c) mis d) im 8) usual a) un b) in c) mis d) il 9) official a) in b) mis c) dis d) un 10) patient a) im b) un c) mis d) dis 11) probable a) um b) im c) in d) mis 12) relevant a) ir b) in c) im d) dis 13) logical a) il b) un c) im d) ir 14) responsible a) un b) dis c) mis d) ir 15) legible a) un b) dis c) mis d) il 16) practical a) un b) um c) im d) mis

Θέμα

Γραμματοσειρές

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;