1) Υποχρεωτικά σταματάμε την πορεία μας a) b) c) d) 2) ΣΤΑΜΑΤΑΩ!  a) b) c) d) 3) ΠΕΡΙΜΕΝΩ! a) b) c) d) 4) ΞΕΚΙΝΑΩ! a) b) c) d) 5) Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα a) b) c) d) 6) Απαγορεύεται η αναστροφή a) b) c) d) 7) Αδιέξοδος a) b) c) d) 8) Απαγορεύεται η στροφή δεξιά a) b) c) d) 9) Απαγορεύεται να πηγαίνεις με ταχύτητα μεγαλύτερη των 30 χλμ. a) b) c) d) 10) Πεζόδρομος a) b) c) d) 11) Υποχρεωτική κυκλική πορεία σε πλατεία a) b) c) d) 12) Χώρος στάθμευσης a) b) c) d) 13) Υπάρχει κίνδυνος επειδή περνάνε πεζοί a) b) c) d) 14) Ο δρόμος έχει προτεραιότητα a) b) c) d) 15) Προσοχή! Κίνδυνος! a) b) c) d) 16) Διάβαση πεζών a) b) c) d) 17) Δρόμος που γλιστράει a) b) c) d) 18) Δίνουμε προτεραιότητα υποχρεωτικά a) b) c) d)

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;