2,3 - 23/10, 16,55 - 1.655/100, 4,005 - 4.005/1000, 0,135 - 135/1000, 6,09 - 609/100, 0,8 - 8/10, 34,09 - 3.409/100, 0,002 - 2/1000, 7,9 - 79/10,

Σύρε τον δεκαδικό αριθμό στο δεκαδικό κλάσμα που ταιριάζει

από

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;