Μιχαήλ Γ΄ και καίσαρας Βάρδας - Ιδρυτές του πανεπιστημίου της Μαγναύρας., Λέων ο μαθηματικός - Καταξιωμένος καθηγητής του πανεπιστημίου της Μαγναύρας., Ελληνική γλώσσα - Γλώσσα στην οποία πραγματοποιούταν τα μαθήματα., Πατριαρχική σχολή - Εκπαιδευτικό ίδρυμα την εποχή της "μακεδονικής αναγέννησης" στη Βυζαντινή αυτοκρατορία., Πατριάρχης Φώτιος, επίσκοπος Καισαρείας Αρέθας, φιλόσοφος Μιχαήλ Ψέλλος - Πρωτεργάτες στη διάσωση γνώσεων και πληροφοριών από την αρχαία ελληνική λογοτεχνία, την φιλοσοφία και τις επιστήμες, σε χειρόγραφα βιβλία και περγαμηνές., Λέων ΣΤ΄ ο σοφός και Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος - Αυτοκράτορες που συνέβαλαν σημαντικά στη διάσωση σημαντικών στοιχείων του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού., "Χρυσή εποχή" ή "μακεδονική αναγέννηση" - Εποχή κατά την οποία το Βυζάντιο έφτασε στην ακμή του.,

Μάθημα 26ο- Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών.

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;