Community

5. třída

Examples from our community

10,000+ results for '5 třída'

Předpony x předložky
Předpony x předložky Group sort
Hudební nástroje
Hudební nástroje Match up
Numbers 1-100
Numbers 1-100 Quiz
Hudební nástroje_osmisměrka
Hudební nástroje_osmisměrka Wordsearch
Jiný tvar slova x slova příbuzná
Jiný tvar slova x slova příbuzná Group sort
Hudební nástroje_pexeso
Hudební nástroje_pexeso Matching pairs
Hudební nástroje_anagram
Hudební nástroje_anagram Anagram
Poznej hudební nástroje:
Poznej hudební nástroje: Image quiz
Vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova Quiz
Přídavná jména přivlastňovací
Přídavná jména přivlastňovací Quiz
Have/has got - short answers
Have/has got - short answers Quiz
Have got / Has got questions
Have got / Has got questions Quiz
Přídavná jména přivlastňovací
Přídavná jména přivlastňovací Quiz
Vytleskej rytmus:
Vytleskej rytmus: Spin the wheel
Přídavná jména
Přídavná jména Whack-a-mole
 Obvod a obsah čtverce a obdélníku
Obvod a obsah čtverce a obdélníku Quiz
Have got or has got?
Have got or has got? Quiz
Předpony s-, z-, vz- (pravidla)
Předpony s-, z-, vz- (pravidla) Quiz
Předpony s-/z-
Předpony s-/z- Whack-a-mole
Have got/has got
Have got/has got Complete the sentence
HAVE GOT / HAS GOT
HAVE GOT / HAS GOT Group sort
ob-, v- (ě x je)
ob-, v- (ě x je) Quiz
Kraje ČR
Kraje ČR Labelled diagram
Předpony s-, z-, vz-
Předpony s-, z-, vz- Quiz
KTERÁ SLOVA JSOU PŘÍBUZNÁ?
KTERÁ SLOVA JSOU PŘÍBUZNÁ? Quiz
Hudební nástroje_vyvození
Hudební nástroje_vyvození Speaking cards
Vlastivěda - počasí, podnebí
Vlastivěda - počasí, podnebí Complete the sentence
Jiný tvar slova x slova příbuzná
Jiný tvar slova x slova příbuzná Group sort
Koncovky přídavných jmen
Koncovky přídavných jmen Spin the wheel
BĚ   BJE
BĚ BJE Quiz
Stupňování přídavných jmen
Stupňování přídavných jmen Quiz
Rody
Rody Quiz
 JEDNOTKY ČASU
JEDNOTKY ČASU Quiz
Rozkazovací způsob
Rozkazovací způsob Group sort
Opakování krajů ČR
Opakování krajů ČR Labelled diagram
Psaní bě/pě/vě
Psaní bě/pě/vě Quiz
My day
My day Match up
Vlastivěda
Vlastivěda Quiz
Classroom instructions
Classroom instructions Find the match
Planety
Planety Labelled diagram
ob-, v- (ě x je)
ob-, v- (ě x je) Group sort
Předpony s-,z-,vz
Předpony s-,z-,vz Flip tiles
Possessive adjectives
Possessive adjectives Quiz
Opakování VLZ
Opakování VLZ Labelled diagram
Shoda přísudku s nevyjádřeným podmětem
Shoda přísudku s nevyjádřeným podmětem Group sort
Noty a pomlky
Noty a pomlky Match up
Dělení dvojciferným dělitelem
Dělení dvojciferným dělitelem Group sort
Shoda přísudku s nevyjádřeným podmětem
Shoda přísudku s nevyjádřeným podmětem Categorize
Have got - true or false
Have got - true or false Quiz
Slovesa - způsob
Slovesa - způsob Quiz
Pamětné počítání
Pamětné počítání Quiz
Possessive Adjectives
Possessive Adjectives Quiz
Noty - počet dob
Noty - počet dob True or false
Přídavná jména
Přídavná jména Quiz
Have got - positive, negative
Have got - positive, negative Quiz
Předpony s-, z-, vz-
Předpony s-, z-, vz- Open the box
Vánoce
Vánoce Quiz
Vývoj člověka
Vývoj člověka Rank order
Zlomky - část z celku
Zlomky - část z celku Find the match
Continue editing: ?