Community

5. třída

Examples from our community

10,000+ results for '5 třída'

Jiný tvar slova x slova příbuzná
Jiný tvar slova x slova příbuzná Group sort
Hudební nástroje_osmisměrka
Hudební nástroje_osmisměrka Wordsearch
Numbers 1-100
Numbers 1-100 Quiz
Hudební nástroje
Hudební nástroje Match up
Předpony x předložky
Předpony x předložky Group sort
Have got / Has got questions
Have got / Has got questions Quiz
Přídavná jména přivlastňovací
Přídavná jména přivlastňovací Quiz
Přídavná jména přivlastňovací
Přídavná jména přivlastňovací Quiz
Vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova Quiz
Poznej hudební nástroje:
Poznej hudební nástroje: Image quiz
Hudební nástroje_pexeso
Hudební nástroje_pexeso Matching pairs
Hudební nástroje_anagram
Hudební nástroje_anagram Anagram
Vytleskej rytmus:
Vytleskej rytmus: Spin the wheel
Have/has got - short answers
Have/has got - short answers Quiz
Předpony s-, z-, vz- (pravidla)
Předpony s-, z-, vz- (pravidla) Quiz
Předpony s-/z-
Předpony s-/z- Whack-a-mole
Have got or has got?
Have got or has got? Quiz
 Obvod a obsah čtverce a obdélníku
Obvod a obsah čtverce a obdélníku Quiz
Přídavná jména
Přídavná jména Whack-a-mole
Have got/has got
Have got/has got Complete the sentence
Shoda přísudku s nevyjádřeným podmětem
Shoda přísudku s nevyjádřeným podmětem Categorize
ob-, v- (ě x je)
ob-, v- (ě x je) Quiz
Předpony s-, z-, vz-
Předpony s-, z-, vz- Quiz
Possessive Adjectives
Possessive Adjectives Quiz
Kraje ČR
Kraje ČR Labelled diagram
HAVE GOT / HAS GOT
HAVE GOT / HAS GOT Group sort
Zlomky - část z celku
Zlomky - část z celku Find the match
Zakódované filmy
Zakódované filmy Match up
Zlomky_část z celku
Zlomky_část z celku Quiz
Oběhová soustava
Oběhová soustava Labelled diagram
Sluneční soustava
Sluneční soustava Labelled diagram
Poznej podstatné jméno 1
Poznej podstatné jméno 1 Win or lose quiz
Porovnávání desetinných čísel 2
Porovnávání desetinných čísel 2 Complete the sentence
Desetinná čísla_zápis
Desetinná čísla_zápis Match up
 Zlomky
Zlomky Unscramble
Zlomky
Zlomky Unscramble
Present simple - doplň správně větu
Present simple - doplň správně větu Complete the sentence
Podnebné pásy
Podnebné pásy Group sort
possessive pronouns
possessive pronouns Find the match
Desetinná čísla_zápis1
Desetinná čísla_zápis1 Quiz
Pamětné počítání
Pamětné počítání Find the match
Zlomky_zapiš zlomkem
Zlomky_zapiš zlomkem Speaking cards
Zlomky graficky
Zlomky graficky Speaking cards
Desetinná čísla_osa
Desetinná čísla_osa Labelled diagram
Jiný tvar slova x slova příbuzná
Jiný tvar slova x slova příbuzná Group sort
Hudební nástroje_vyvození
Hudební nástroje_vyvození Speaking cards
Vlastivěda - počasí, podnebí
Vlastivěda - počasí, podnebí Complete the sentence
KTERÁ SLOVA JSOU PŘÍBUZNÁ?
KTERÁ SLOVA JSOU PŘÍBUZNÁ? Quiz
Koncovky přídavných jmen
Koncovky přídavných jmen Spin the wheel
BĚ   BJE
BĚ BJE Quiz
Stupňování přídavných jmen
Stupňování přídavných jmen Quiz
Opakování krajů ČR
Opakování krajů ČR Labelled diagram
Psaní bě/pě/vě
Psaní bě/pě/vě Quiz
Rody
Rody Quiz
Vlastivěda
Vlastivěda Quiz
Classroom instructions
Classroom instructions Find the match
Planety
Planety Labelled diagram
My day
My day Match up
Rozkazovací způsob
Rozkazovací způsob Group sort
Continue editing: ?