Community

5. třída

Examples from our community

10000+ results for '5 třída'

Přídavná jména přivlastňovací
Přídavná jména přivlastňovací Quiz
Rody
Rody Quiz
Vlastivěda - počasí, podnebí
Vlastivěda - počasí, podnebí Missing word
Dělení dvojciferným dělitelem
Dělení dvojciferným dělitelem Group sort
Kraje ČR
Kraje ČR Labelled diagram
Vlastivěda
Vlastivěda Quiz
Koncovky přídavných jmen
Koncovky přídavných jmen Random wheel
Rozděl: Rod mužský, ženský a střední
Rozděl: Rod mužský, ženský a střední Group sort
Osobnosti
Osobnosti Matching pairs
pravopis zájmen náš, vás, ona
pravopis zájmen náš, vás, ona Quiz
 Present simple questions
Present simple questions Unjumble
Průmyslová revoluce
Průmyslová revoluce Missing word
Slovní druhy 1x5
Slovní druhy 1x5 Group sort
Vodstvo ČR
Vodstvo ČR Labelled diagram
Vánoce
Vánoce Quiz
Vývoj člověka
Vývoj člověka Rank order
Předpony s-/z-
Předpony s-/z- Whack-a-mole
Opakování VLZ
Opakování VLZ Labelled diagram
VLD Průmyslová revoluce
VLD Průmyslová revoluce Match up
Present simple - doplň správně větu
Present simple - doplň správně větu Missing word
BÝT  - vyběr
BÝT - vyběr Quiz
Stupňování přídavných jmen
Stupňování přídavných jmen Quiz
Buditelé českého národa
Buditelé českého národa Match up
Vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova Quiz
Obvod a obsah
Obvod a obsah Match up
Psaní bě/pě/vě
Psaní bě/pě/vě Quiz
Opakování krajů ČR
Opakování krajů ČR Labelled diagram
Přídavná jména přivlastňovací
Přídavná jména přivlastňovací Quiz
Czech Christmas
Czech Christmas Labelled diagram
by
Slovesný čas
Slovesný čas Group sort
pš
Random wheel
Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic Quiz
What´s this? Places in the city.
What´s this? Places in the city. Random wheel
Poznej hudební nástroje:
Poznej hudební nástroje: Image quiz
čísla do 10 000 děleni se zbytkem
čísla do 10 000 děleni se zbytkem Random wheel
Přídavná + podstatná jména
Přídavná + podstatná jména Random wheel
Present simple
Present simple Quiz
podstatná jména mužského rodu
podstatná jména mužského rodu Group sort
Hudební nástroje
Hudební nástroje Match up
Zimní sporty OH
Zimní sporty OH Anagram
Describe  people I   IS /  ISN'T,  HAS GOT/ HASN'T GOT
Describe people I IS / ISN'T, HAS GOT/ HASN'T GOT Labelled diagram
 Głoski dźwięczne
Głoski dźwięczne Whack-a-mole
Podstatná jména ženského rodu
Podstatná jména ženského rodu Group sort
Vzory rodu mužského - PŘEDSEDA
Vzory rodu mužského - PŘEDSEDA Whack-a-mole
Kids Box 4 - PAST - questions, negatives
Kids Box 4 - PAST - questions, negatives Random wheel
Pluspunkt Deutsch A1 - Einheit 1 - 4 Sprechen
Pluspunkt Deutsch A1 - Einheit 1 - 4 Sprechen Random wheel
Věta jednoduchá x souvětí
Věta jednoduchá x souvětí Quiz
Hudební nástroje_osmisměrka
Hudební nástroje_osmisměrka Wordsearch
Some, any, a/an
Some, any, a/an Quiz
ADVERBS OF FREQUENCY
ADVERBS OF FREQUENCY Match up
Hádej: zvířata
Hádej: zvířata Image quiz
vyjmenovaná slova a příbuzná
vyjmenovaná slova a příbuzná True or false
přídavná jména
přídavná jména Crossword
slovesný způsob
slovesný způsob Group sort
Pravda nebo lež? Přírodověda
Pravda nebo lež? Přírodověda True or false
5 Slovesa – podmiňovací způsob 2
5 Slovesa – podmiňovací způsob 2 True or false
Restore auto-saved: ?