Community

6. třída

Examples from our community

10,000+ results for '6 třída'

Dělitelnost
Dělitelnost Quiz
Zakódované filmy
Zakódované filmy Match up
Pravopis mě/mně
Pravopis mě/mně Quiz
Koncovky podstatných jmen
Koncovky podstatných jmen Group sort
Koncovky přídavných jmen
Koncovky přídavných jmen Spin the wheel
Zájmena
Zájmena Group sort
Places in a Town Vocabulary + Definitions
Places in a Town Vocabulary + Definitions Flip tiles
Geometrické symboly
Geometrické symboly Quiz
Keltové - přiřaď pojmy
Keltové - přiřaď pojmy Match up
MUCH-MANY-A LOT OF
MUCH-MANY-A LOT OF Group sort
Shoda přísudku s podmětem
Shoda přísudku s podmětem Complete the sentence
Trénink předpon s/z
Trénink předpon s/z Complete the sentence
Velká písmena
Velká písmena Quiz
Prepositions
Prepositions Open the box
Project 2 Unit 5B Weather
Project 2 Unit 5B Weather Quiz
Druhy trojúhelníků
Druhy trojúhelníků Quiz
Objem kvádru a krychle
Objem kvádru a krychle Labelled diagram
Project 2 Unit 5A the UK
Project 2 Unit 5A the UK Labelled diagram
Bloggers 2 Unit 0D - Present simple or continuous?
Bloggers 2 Unit 0D - Present simple or continuous? Complete the sentence
Krychle - popis
Krychle - popis Labelled diagram
horniny a nerosty
horniny a nerosty Quiz
Dělení se zbytkem
Dělení se zbytkem Spin the wheel
Project 2 Unit 5B Comparatives
Project 2 Unit 5B Comparatives Group sort
Can-Be-Have got Short Answer Flip Tiles
Can-Be-Have got Short Answer Flip Tiles Flip tiles
Halloween quiz
Halloween quiz Quiz
Plošné jednotky = Jednotky obsahu
Plošné jednotky = Jednotky obsahu Quiz
Přítomný čas prostý x průběhový
Přítomný čas prostý x průběhový Complete the sentence
In/On/Under
In/On/Under Quiz
by
How do you wear these?
How do you wear these? Group sort
Vnitřní úhly v trojúhelníku
Vnitřní úhly v trojúhelníku Match up
Vodiče a nevodiče (izolanty) (Fy 6)
Vodiče a nevodiče (izolanty) (Fy 6) Group sort
Převody jednotek délky
Převody jednotek délky Match up
Z-6 POHYBY ZEMĚ (kvíz)
Z-6 POHYBY ZEMĚ (kvíz) Quiz
Stavba atomu (Fy 6)
Stavba atomu (Fy 6) Quiz
PROJECT 2 Unit3: WAS - WERE (min. čas BÝT)
PROJECT 2 Unit3: WAS - WERE (min. čas BÝT) Quiz
Z-6 POHYBY ZEMĚ (střídání ročních období)
Z-6 POHYBY ZEMĚ (střídání ročních období) Labelled diagram
Nj6 - Jednoduchá slovesa - vyčasuj
Nj6 - Jednoduchá slovesa - vyčasuj Open the box
Převody jednotek objemu
Převody jednotek objemu Flip tiles
Úhly - kvíz
Úhly - kvíz Quiz
by
Nejmenší společný násobek, největší společný dělitel
Nejmenší společný násobek, největší společný dělitel Spin the wheel
Dvojice úhlů
Dvojice úhlů Quiz
Subject and Object Pronouns
Subject and Object Pronouns Flip tiles
Family
Family Labelled diagram
Family Members
Family Members Match up
Znáte lidové písně?
Znáte lidové písně? Quiz
Project 2 Unit 5A - How questions
Project 2 Unit 5A - How questions Match up
Zlomky štastné kolo :)
Zlomky štastné kolo :) Spin the wheel
Project 2 Unit 5D Irregular adjectives
Project 2 Unit 5D Irregular adjectives Complete the sentence
Project 2 Unit 5A Places
Project 2 Unit 5A Places Anagram
Giving directions
Giving directions Quiz
Hardware
Hardware Match up
1.Světová Válka
1.Světová Válka Gameshow quiz
PAST SIMPLE - did, was, were, could
PAST SIMPLE - did, was, were, could Quiz
Present Simple and Continuous
Present Simple and Continuous Flip tiles
PROJECT 1 - UNIT 6A
PROJECT 1 - UNIT 6A Quiz
Was/were
Was/were Complete the sentence
Tělesa Sluneční soustavy - přirozená i vytvořená
Tělesa Sluneční soustavy - přirozená i vytvořená Labelled diagram
Continue editing: ?