Community

8. třída

Examples from our community

10,000+ results for '8 třída'

Oběhová soustava
Oběhová soustava Labelled diagram
Pravopis mě/mně
Pravopis mě/mně Quiz
PROJECT 4: Fundraising Day (present simple x continuous)
PROJECT 4: Fundraising Day (present simple x continuous) Complete the sentence
Project4 Unit1: Past tense (fill in) - irregular verbs
Project4 Unit1: Past tense (fill in) - irregular verbs Complete the sentence
PROJECT 4: Present simple or continuous (correct x incorrect)
PROJECT 4: Present simple or continuous (correct x incorrect) True or false
Project4 Unit1: Past simple (fill in) - regular verbs
Project4 Unit1: Past simple (fill in) - regular verbs Complete the sentence
Mnohočleny úvod
Mnohočleny úvod Group sort
Doplňte tvary osobních zájmen ve 3.pádě j.č.
Doplňte tvary osobních zájmen ve 3.pádě j.č. Complete the sentence
Die Wohnung / Das Haus
Die Wohnung / Das Haus Hangman
Zeit
Zeit Flash cards
Christmas
Christmas Spin the wheel
Will - reactions
Will - reactions Match up
Past Tense: Regular and Irregular Verbs
Past Tense: Regular and Irregular Verbs Speaking cards
Project5 Unit1: Past simple + past continuous
Project5 Unit1: Past simple + past continuous Complete the sentence
Have you ever...?
Have you ever...? Speaking cards
present perfect + already / yet / still
present perfect + already / yet / still Quiz
Stavba srdce
Stavba srdce Labelled diagram
Irregular verbs 1 for practice (including audio)
Irregular verbs 1 for practice (including audio) Flip tiles
Project 4 Unit 5 - Passive voice (different tenses)
Project 4 Unit 5 - Passive voice (different tenses) Quiz
horniny a nerosty
horniny a nerosty Quiz
Pythagorova věta
Pythagorova věta Quiz
Vyzkoušej se - grafy
Vyzkoušej se - grafy Quiz
Poměr, měřítko mapy
Poměr, měřítko mapy Quiz
Kleidung - Hangman
Kleidung - Hangman Hangman
How do you wear these?
How do you wear these? Group sort
Z-8 EVROPA (poloostrovy)
Z-8 EVROPA (poloostrovy) Labelled diagram
Z-8 EVROPA (vert. členitost – nížiny)
Z-8 EVROPA (vert. členitost – nížiny) Labelled diagram
Státní moc
Státní moc Quiz
Project 3, Unit 5A
Project 3, Unit 5A Match up
Project 4 Unit 4C - Adjectives -ED / -ING
Project 4 Unit 4C - Adjectives -ED / -ING Match up
Stavba atomu
Stavba atomu Labelled diagram
ROVNICE - ekvivalentní úpravy
ROVNICE - ekvivalentní úpravy Match up
Východní Evropa
Východní Evropa Group sort
Been or gone?
Been or gone? Quiz
Z-8 EVROPA (hor. člen. – moře)
Z-8 EVROPA (hor. člen. – moře) Labelled diagram
8A_Bank Robbery: What did they do yesterday?
8A_Bank Robbery: What did they do yesterday? Flip tiles
Z-8 EVROPA (ostrovy a souostroví)
Z-8 EVROPA (ostrovy a souostroví) Labelled diagram
Mnohočleny - vytýkání 2
Mnohočleny - vytýkání 2 Complete the sentence
Slepá mapa Evropa
Slepá mapa Evropa Labelled diagram
ČÍSELNÉ VÝRAZY
ČÍSELNÉ VÝRAZY Find the match
Project 4 - Unit 4A Verb patterns
Project 4 - Unit 4A Verb patterns Quiz
können, müssen
können, müssen Group sort
Project 4 - Irregular verbs
Project 4 - Irregular verbs Matching pairs
Question tags
Question tags Quiz
1.Světová Válka
1.Světová Válka Gameshow quiz
PAST SIMPLE - did, was, were, could
PAST SIMPLE - did, was, were, could Quiz
Project 4 Unit 4B - I can see/hear... Neighbours
Project 4 Unit 4B - I can see/hear... Neighbours Labelled diagram
Present Simple and Continuous
Present Simple and Continuous Flip tiles
MOCNINY
MOCNINY Match up
Součin a podíl mocnin se stejným základem
Součin a podíl mocnin se stejným základem Match up
Project 4 - Unit 4C - Adjectives (-ed / -ing)
Project 4 - Unit 4C - Adjectives (-ed / -ing) Quiz
Project 4 Unit 4 - Vocabulary crossword
Project 4 Unit 4 - Vocabulary crossword Crossword
Edited First conditional
Edited First conditional Quiz
4 B - Bloggers 3
4 B - Bloggers 3 Match up
Project 3 Unit 2C Prepositions IN, ON
Project 3 Unit 2C Prepositions IN, ON Whack-a-mole
Jižní Evropa - co, kam patří
Jižní Evropa - co, kam patří Group sort
Project 4 Unit 4 - Vocabulary - fill in
Project 4 Unit 4 - Vocabulary - fill in Complete the sentence
Continue editing: ?