Community

9. třída

Examples from our community

10,000+ results for '9 třída'

Кто куда ходит?
Кто куда ходит? Complete the sentence
Vzorce - geometrické
Vzorce - geometrické Match up
Graf a rovnice kvadratické funkce
Graf a rovnice kvadratické funkce Quiz
Jídlo- Němčina
Jídlo- Němčina Match up
Časování slovesa хотеть
Časování slovesa хотеть Complete the sentence
Christmas
Christmas Spin the wheel
Časování sloves II.
Časování sloves II. Quiz
Urči podmínky lomených výrazů
Urči podmínky lomených výrazů Match up
Will speaking (my future)
Will speaking (my future) Open the box
Kužel - popis
Kužel - popis Labelled diagram
Přívlastek těsný a volný
Přívlastek těsný a volný Quiz
Časování zvratných sloves.
Časování zvratných sloves. Complete the sentence
Koncovky zvratných sloves
Koncovky zvratných sloves Quiz
Př-9 DÝCHACÍ SOUSTAVA (anatomie)
Př-9 DÝCHACÍ SOUSTAVA (anatomie) Labelled diagram
present perfect + already / yet / still
present perfect + already / yet / still Quiz
Für wen ist...
Für wen ist... Complete the sentence
PROJECT 3 UNIT 2 REVISION
PROJECT 3 UNIT 2 REVISION Complete the sentence
Gegenteile
Gegenteile Matching pairs
Podmínky lomených výrazů
Podmínky lomených výrazů Match up
Mich, dich...
Mich, dich... Match up
Spojka nebo částice - ABY
Spojka nebo částice - ABY True or false
PROJECT 5 Unit 3A: second conditionals (choose)
PROJECT 5 Unit 3A: second conditionals (choose) Complete the sentence
Pythagorova věta
Pythagorova věta Quiz
Př-9 Trávicí soustava (popis)
Př-9 Trávicí soustava (popis) Labelled diagram
Př-9 KOSTERNÍ SOUSTAVA (dolní končetina – stavba)
Př-9 KOSTERNÍ SOUSTAVA (dolní končetina – stavba) Labelled diagram
PAST SIMPLE X PAST CONTINUOUS (PROJECT 3)
PAST SIMPLE X PAST CONTINUOUS (PROJECT 3) Complete the sentence
Němčina
Němčina Maze chase
Project 5 Unit 3B - Word formation (nouns and verbs)
Project 5 Unit 3B - Word formation (nouns and verbs) Matching pairs
Present Perfect 1
Present Perfect 1 Flash cards
Kleidung - Hangman
Kleidung - Hangman Hangman
Active and Passive Voice - present passive
Active and Passive Voice - present passive Quiz
Project 5 Unit 0 - Which present? Simple or continuous
Project 5 Unit 0 - Which present? Simple or continuous Quiz
Př-9 STAVBA KOSTI
Př-9 STAVBA KOSTI Labelled diagram
Project 5 Unit 5A - Passive Voice
Project 5 Unit 5A - Passive Voice Quiz
Vyzkoušej se - grafy
Vyzkoušej se - grafy Quiz
Max Interaktiv Lektion 4.1 - Wortschatz str.45+46
Max Interaktiv Lektion 4.1 - Wortschatz str.45+46 Match up
Vodstvo ČR - říční síť - povodí Labe
Vodstvo ČR - říční síť - povodí Labe Labelled diagram
Střední Evropa - památky
Střední Evropa - památky Quiz
Slovesné třídy
Slovesné třídy Group sort
rok 1848
rok 1848 Group sort
 Relative clauses I
Relative clauses I Match up
Kufr - hádání slov
Kufr - hádání slov Speaking cards
 Der Körper
Der Körper Labelled diagram
PRESENT PERFECT
PRESENT PERFECT Quiz
Sousloví
Sousloví Group sort
 русский язык
русский язык Match up
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj Labelled diagram
ZVLÁŠTNOSTI VĚTNÉ STAVBY
ZVLÁŠTNOSTI VĚTNÉ STAVBY Group sort
Bankovky ČR
Bankovky ČR Match up
Př-9 SVALOVÁ SOUSTAVA (typy svalové tkáně)
Př-9 SVALOVÁ SOUSTAVA (typy svalové tkáně) Group sort
Komparativ der Adjektive
Komparativ der Adjektive Match up
Plzeňský kraj - města
Plzeňský kraj - města Wordsearch
Argot
Argot Match up
Souvětí souřadné a podřadné
Souvětí souřadné a podřadné Group sort
Continue editing: ?