Community

matematika

Examples from our community

10000+ results for 'matematika'

 Násobilka 2, 3, 4, 5
Násobilka 2, 3, 4, 5 Match up
Zlomky_přiřazování
Zlomky_přiřazování Match up
Porovnávání 1-7
Porovnávání 1-7 Group sort
Rozklad čísel do 5
Rozklad čísel do 5 Quiz
Geometrie
Geometrie Match up
Sčítání do 5
Sčítání do 5 True or false
Zápisy v geometrii 7. ročník
Zápisy v geometrii 7. ročník Match up
Urči správný počet
Urči správný počet Find the match
Slovní úlohy pro prvňáky (+, - do 10)
Slovní úlohy pro prvňáky (+, - do 10) Quiz
Počítání do sedmi
Počítání do sedmi Matching pairs
Porovnávání čísel do 5
Porovnávání čísel do 5 Quiz
počítání do 5
počítání do 5 Quiz
SČÍTÁNÍ DO 5
SČÍTÁNÍ DO 5 Quiz
Násobení a dělení číslem 7
Násobení a dělení číslem 7 Open the box
Počítáme do 20 bez přechodu
Počítáme do 20 bez přechodu Match up
Jednotky hmotnosti
Jednotky hmotnosti Quiz
Geometrické útvary
Geometrické útvary Labelled diagram
Sčítání v oboru do 5
Sčítání v oboru do 5 Gameshow quiz
Zlomky
Zlomky Match up
Druhá mocnina
Druhá mocnina Match up
Tomíkovo násobení a delení
Tomíkovo násobení a delení True or false
hledej dvojici ČÍSLICE - OBRÁZEK
hledej dvojici ČÍSLICE - OBRÁZEK Matching pairs
Písemné sčítání a odčítání
Písemné sčítání a odčítání Flip tiles
+-*/
+-*/ Quiz
Rozdělení úhlů podle velikosti
Rozdělení úhlů podle velikosti Group sort
Matematické pojmy - opakování
Matematické pojmy - opakování Missing word
Geometrické tvary a tělesa
Geometrické tvary a tělesa Matching pairs
Sčítání do 5
Sčítání do 5 Random wheel
sčítání do 12 s přechodem 10
sčítání do 12 s přechodem 10 Whack-a-mole
Násobilka 8, 9
Násobilka 8, 9 Find the match
1 2 3 4 5 POČET
1 2 3 4 5 POČET Group sort
 SČÍTÁNÍ DO 5 ANO-NE
SČÍTÁNÍ DO 5 ANO-NE True or false
Počet do 5
Počet do 5 Random cards
SČÍTÁNÍ DO 5
SČÍTÁNÍ DO 5 True or false
Najdi správné řešení
Najdi správné řešení Find the match
Součet, rozdíl, součin, podíl
Součet, rozdíl, součin, podíl Quiz
Hledej příklady s výsledky 9, 8 a 7
Hledej příklady s výsledky 9, 8 a 7 Group sort
Společný jmenovatel
Společný jmenovatel Match up
Rozklady čísel
Rozklady čísel Quiz
Sčítání a odčítání do 9
Sčítání a odčítání do 9 Flash cards
Počítání do 100
Počítání do 100 Random wheel
Skrytý symbol
Skrytý symbol Flash cards
SČÍTÁNÍ DO 7
SČÍTÁNÍ DO 7 Flip tiles
Násobení des. č. 10, 100
Násobení des. č. 10, 100 Random wheel
Násobilka 6, 7
Násobilka 6, 7 Find the match
 Rovnice do skupinek
Rovnice do skupinek Find the match
Složené příklady
Složené příklady Quiz
Rozklad čísla 6 a 7
Rozklad čísla 6 a 7 Group sort
Práskni krtka s výsledkem 50
Práskni krtka s výsledkem 50 Whack-a-mole
GEO TVARY
GEO TVARY Matching pairs
Kolo štěstí
Kolo štěstí Random wheel
Continue editing: ?