Community

Adult education Cymraeg / Welsh Cymraeg

Examples from our community

10,000+ results for 'adult education welsh cymraeg'

Mynediad Uned 15 Adolygu atebion
Mynediad Uned 15 Adolygu atebion Quiz
Gofyn cwestiwn  (Ymarfer siarad, Mynediad)
Gofyn cwestiwn (Ymarfer siarad, Mynediad) Spin the wheel
Dyma Sam...
Dyma Sam... Speaking cards
Uned 02 - Wyt ti'n hoffi / lico ....? _ Mynediad
Uned 02 - Wyt ti'n hoffi / lico ....? _ Mynediad Speaking cards
Adolygu Cwestiynau Uned 2, Mynediad
Adolygu Cwestiynau Uned 2, Mynediad Spin the wheel
Uned 1, (Adolygu), Mynediad 1
Uned 1, (Adolygu), Mynediad 1 Match up
Sylfaen Uned 1 Geirfa
Sylfaen Uned 1 Geirfa Match up
Berfau
Berfau Spin the wheel
Mynediad Uned 25 'Y cwmpawd'
Mynediad Uned 25 'Y cwmpawd' Labelled diagram
Mynediad Uned 5 Geirfa
Mynediad Uned 5 Geirfa Balloon pop
Y Trefnolion
Y Trefnolion Flash cards
Uned 05 - Beth yw bôn y berfau?
Uned 05 - Beth yw bôn y berfau? Flip tiles
Pynciau Siarad arholiad sylfaen
Pynciau Siarad arholiad sylfaen Spin the wheel
Ateb cwestiwn personol
Ateb cwestiwn personol Speaking cards
Mynediad Uned 15 Ateb 'Dw i wedi.../Dw i ddim wedi...'
Mynediad Uned 15 Ateb 'Dw i wedi.../Dw i ddim wedi...' Spin the wheel
Geirfa Uned 13 - Mynediad, Cymraeg i Oedolion (f.2, De)
Geirfa Uned 13 - Mynediad, Cymraeg i Oedolion (f.2, De) Balloon pop
Geirfa Uned 01 - Uwch 1_ fersiwn 2 (De Cymru)
Geirfa Uned 01 - Uwch 1_ fersiwn 2 (De Cymru) Balloon pop
Geirfa Uned 10 - Sylfaen, Dysgu Cymraeg (De, f2)
Geirfa Uned 10 - Sylfaen, Dysgu Cymraeg (De, f2) Balloon pop
Uned 07 - Ydy, ydyn, ydw
Uned 07 - Ydy, ydyn, ydw Complete the sentence
Geirfa Uned 21 - Mynediad, Cymraeg i Oedolion (f.2, de)
Geirfa Uned 21 - Mynediad, Cymraeg i Oedolion (f.2, de) Balloon pop
Uned 13 - Y Corff
Uned 13 - Y Corff Labelled diagram
Uned 13 - "Gyda" neu "Ar"?
Uned 13 - "Gyda" neu "Ar"? Group sort
Canolradd Uned 17 - Gwneud cais _ o'r Saesneg
Canolradd Uned 17 - Gwneud cais _ o'r Saesneg Flash cards
Uned 20 Mynediad, Cwestiynau - Cymraeg i Oedolion,
Uned 20 Mynediad, Cwestiynau - Cymraeg i Oedolion, Speaking cards
Uned 06 - Y Tywydd
Uned 06 - Y Tywydd Speaking cards
Pynciau siarad arholiad Sylfaen - cardiau fflach
Pynciau siarad arholiad Sylfaen - cardiau fflach Speaking cards
Dyma Chris...
Dyma Chris... Speaking cards
Dyfodol cryno
Dyfodol cryno Flip tiles
Uned 9, Sylfaen: Arddodiaid
Uned 9, Sylfaen: Arddodiaid Quiz
Geirfa Uned 14, Canolradd - Cymraeg i Oedolion (de)
Geirfa Uned 14, Canolradd - Cymraeg i Oedolion (de) Balloon pop
Pryd mae ...?  Trefnolion, Uned 24, Sylfaen
Pryd mae ...? Trefnolion, Uned 24, Sylfaen Match up
Eisiau - ✅❌❓
Eisiau - ✅❌❓ Speaking cards
Wel, hoffech chi - Uned 23, Sylfaen
Wel, hoffech chi - Uned 23, Sylfaen Open the box
THE WEATHER Y Tywydd
THE WEATHER Y Tywydd Quiz
Dyddiau'r wythnos
Dyddiau'r wythnos Match up
Mynediad Uned 11 cyfieithu
Mynediad Uned 11 cyfieithu Flip tiles
Cwestiynau Arholiad Llafar Mynediad
Cwestiynau Arholiad Llafar Mynediad Spin the wheel
Pa arddodiad? (am, ar, i, at, â, wrth)
Pa arddodiad? (am, ar, i, at, â, wrth) Airplane
Cwestiynau arholiad Mynediad
Cwestiynau arholiad Mynediad Match up
Geirfa Uned 14 - Sylfaen, Cymraeg i Oedolion (de)
Geirfa Uned 14 - Sylfaen, Cymraeg i Oedolion (de) Balloon pop
Uned 05, Mynediad - Bwytais i
Uned 05, Mynediad - Bwytais i Speaking cards
Adolygu Yes/No Dyfodol
Adolygu Yes/No Dyfodol Group sort
Geiriau cwestiwn arholiad Mynediad
Geiriau cwestiwn arholiad Mynediad Open the box
Uned 13 - Roedd y ffliw arna i
Uned 13 - Roedd y ffliw arna i Complete the sentence
Mynediad 6 Y Tywydd
Mynediad 6 Y Tywydd Image quiz
Uned 16 - Faint o'r gloch yw hi? (pob 5 munud)
Uned 16 - Faint o'r gloch yw hi? (pob 5 munud) Speaking cards
Siarad Canolradd
Siarad Canolradd Spin the wheel
Mynediad Uned16
Mynediad Uned16 Find the match
Canolradd Uned 2
Canolradd Uned 2 Match up
Canolradd Uned 5_Tasg Adolygu Geirfa
Canolradd Uned 5_Tasg Adolygu Geirfa Flip tiles
Yes / No
Yes / No Quiz
Sylfaen Uned 8 a 9 - berfau ac arddodiaid
Sylfaen Uned 8 a 9 - berfau ac arddodiaid Match up
Uned 18 - Fyddi di'n...? (Mynediad, de, Cymraeg i Oedolion)
Uned 18 - Fyddi di'n...? (Mynediad, de, Cymraeg i Oedolion) Flash cards
Continue editing: ?