Community

Adult education Cymraeg / Welsh Geirfa

Examples from our community

10,000+ results for 'adult education welsh geirfa'

Sylfaen Uned 1 Geirfa
Sylfaen Uned 1 Geirfa Match up
Mynediad Uned 5 Geirfa
Mynediad Uned 5 Geirfa Balloon pop
Uned 1, (Adolygu), Mynediad 1
Uned 1, (Adolygu), Mynediad 1 Match up
Mynediad Uned 15 Adolygu atebion
Mynediad Uned 15 Adolygu atebion Quiz
Mynediad Uned 25 'Y cwmpawd'
Mynediad Uned 25 'Y cwmpawd' Labelled diagram
Uned 02 - Wyt ti'n hoffi / lico ....? _ Mynediad
Uned 02 - Wyt ti'n hoffi / lico ....? _ Mynediad Speaking cards
Dyma Sam...
Dyma Sam... Speaking cards
Berfau
Berfau Spin the wheel
Adolygu Cwestiynau Uned 2, Mynediad
Adolygu Cwestiynau Uned 2, Mynediad Spin the wheel
Y Trefnolion
Y Trefnolion Flash cards
Gofyn cwestiwn  (Ymarfer siarad, Mynediad)
Gofyn cwestiwn (Ymarfer siarad, Mynediad) Spin the wheel
Uned 05 - Beth yw bôn y berfau?
Uned 05 - Beth yw bôn y berfau? Flip tiles
Geirfa Uned 14 - Sylfaen, Cymraeg i Oedolion (de)
Geirfa Uned 14 - Sylfaen, Cymraeg i Oedolion (de) Balloon pop
Geirfa Uned 28 - Mynediad, Cymraeg i Oedolion (f.2, De)
Geirfa Uned 28 - Mynediad, Cymraeg i Oedolion (f.2, De) Balloon pop
Geirfa Uned 14, Canolradd - Cymraeg i Oedolion (de)
Geirfa Uned 14, Canolradd - Cymraeg i Oedolion (de) Balloon pop
Pynciau Siarad arholiad sylfaen
Pynciau Siarad arholiad sylfaen Spin the wheel
Mynediad Geirfa Uned 8.1
Mynediad Geirfa Uned 8.1 Match up
Canolradd Uned 5_Tasg Adolygu Geirfa
Canolradd Uned 5_Tasg Adolygu Geirfa Flip tiles
Geirfa Uned 5 Canolradd
Geirfa Uned 5 Canolradd Find the match
Mynediad 6 Geirfa Set 1
Mynediad 6 Geirfa Set 1 Match up
Uned 10 Mynediad Geirfa 1
Uned 10 Mynediad Geirfa 1 Find the match
Geirfa Uned 10 - Sylfaen, Dysgu Cymraeg (De, f2)
Geirfa Uned 10 - Sylfaen, Dysgu Cymraeg (De, f2) Balloon pop
Sylfaen 1 Geirfa Uned 2 (paru)
Sylfaen 1 Geirfa Uned 2 (paru) Match up
Geirfa Uned 21 - Mynediad, Cymraeg i Oedolion (f.2, de)
Geirfa Uned 21 - Mynediad, Cymraeg i Oedolion (f.2, de) Balloon pop
Geirfa Uned 01 - Uwch 1_ fersiwn 2 (De Cymru)
Geirfa Uned 01 - Uwch 1_ fersiwn 2 (De Cymru) Balloon pop
Geirfa Uned 13 - Mynediad, Cymraeg i Oedolion (f.2, De)
Geirfa Uned 13 - Mynediad, Cymraeg i Oedolion (f.2, De) Balloon pop
Dyma Chris...
Dyma Chris... Speaking cards
Dyddiau'r wythnos
Dyddiau'r wythnos Match up
Mynediad Uned 11 cyfieithu
Mynediad Uned 11 cyfieithu Flip tiles
Cwestiynau Arholiad Llafar Mynediad
Cwestiynau Arholiad Llafar Mynediad Spin the wheel
Pa arddodiad? (am, ar, i, at, â, wrth)
Pa arddodiad? (am, ar, i, at, â, wrth) Airplane
Cwestiynau arholiad Mynediad
Cwestiynau arholiad Mynediad Match up
Ateb cwestiwn personol
Ateb cwestiwn personol Speaking cards
Mynediad Uned 15 Ateb 'Dw i wedi.../Dw i ddim wedi...'
Mynediad Uned 15 Ateb 'Dw i wedi.../Dw i ddim wedi...' Spin the wheel
Uned 05, Mynediad - Bwytais i
Uned 05, Mynediad - Bwytais i Speaking cards
Adolygu Yes/No Dyfodol
Adolygu Yes/No Dyfodol Group sort
Geiriau cwestiwn arholiad Mynediad
Geiriau cwestiwn arholiad Mynediad Open the box
Uned 13 - Roedd y ffliw arna i
Uned 13 - Roedd y ffliw arna i Complete the sentence
Dyfodol cryno
Dyfodol cryno Flip tiles
Uned 9, Sylfaen: Arddodiaid
Uned 9, Sylfaen: Arddodiaid Quiz
Siarad Canolradd
Siarad Canolradd Spin the wheel
Mynediad Uned16
Mynediad Uned16 Find the match
Canolradd Uned 2
Canolradd Uned 2 Match up
Pryd mae ...?  Trefnolion, Uned 24, Sylfaen
Pryd mae ...? Trefnolion, Uned 24, Sylfaen Match up
Yes / No
Yes / No Quiz
Sylfaen Uned 8 a 9 - berfau ac arddodiaid
Sylfaen Uned 8 a 9 - berfau ac arddodiaid Match up
Sgwrsio Uwch (1-12)
Sgwrsio Uwch (1-12) Spin the wheel
Eisiau - ✅❌❓
Eisiau - ✅❌❓ Speaking cards
Uned 18 - Fyddi di'n...? (Mynediad, de, Cymraeg i Oedolion)
Uned 18 - Fyddi di'n...? (Mynediad, de, Cymraeg i Oedolion) Flash cards
Gêm drac Sylfaen 1 Uned 1
Gêm drac Sylfaen 1 Uned 1 Speaking cards
Cyfieithu'r Dyfodol afreolaidd
Cyfieithu'r Dyfodol afreolaidd Flip tiles
Continue editing: ?