Community

Adult education Cymraeg / Welsh Learner

Examples from our community

10,000+ results for 'adult education welsh learner'

Welsh numbers
Welsh numbers Match up
Mynediad Uned 15 Adolygu atebion
Mynediad Uned 15 Adolygu atebion Quiz
Sylfaen Uned 1 Geirfa
Sylfaen Uned 1 Geirfa Match up
Uned 1, (Adolygu), Mynediad 1
Uned 1, (Adolygu), Mynediad 1 Match up
Berfau
Berfau Spin the wheel
Mynediad Uned 25 'Y cwmpawd'
Mynediad Uned 25 'Y cwmpawd' Labelled diagram
Dyma Sam...
Dyma Sam... Speaking cards
Uned 02 - Wyt ti'n hoffi / lico ....? _ Mynediad
Uned 02 - Wyt ti'n hoffi / lico ....? _ Mynediad Speaking cards
Y Trefnolion
Y Trefnolion Flash cards
Mynediad Uned 5 Geirfa
Mynediad Uned 5 Geirfa Balloon pop
Adolygu Cwestiynau Uned 2, Mynediad
Adolygu Cwestiynau Uned 2, Mynediad Spin the wheel
Gofyn cwestiwn  (Ymarfer siarad, Mynediad)
Gofyn cwestiwn (Ymarfer siarad, Mynediad) Spin the wheel
Uned 05 - Beth yw bôn y berfau?
Uned 05 - Beth yw bôn y berfau? Flip tiles
Pynciau Siarad arholiad sylfaen
Pynciau Siarad arholiad sylfaen Spin the wheel
Adolygu Yes/No Dyfodol
Adolygu Yes/No Dyfodol Group sort
Geiriau cwestiwn arholiad Mynediad
Geiriau cwestiwn arholiad Mynediad Open the box
Uned 13 - Roedd y ffliw arna i
Uned 13 - Roedd y ffliw arna i Complete the sentence
Dyfodol cryno
Dyfodol cryno Flip tiles
Dyma Chris...
Dyma Chris... Speaking cards
Dyddiau'r wythnos
Dyddiau'r wythnos Match up
Mynediad Uned 11 cyfieithu
Mynediad Uned 11 cyfieithu Flip tiles
Cwestiynau Arholiad Llafar Mynediad
Cwestiynau Arholiad Llafar Mynediad Spin the wheel
Pa arddodiad? (am, ar, i, at, â, wrth)
Pa arddodiad? (am, ar, i, at, â, wrth) Airplane
Uned 9, Sylfaen: Arddodiaid
Uned 9, Sylfaen: Arddodiaid Quiz
Siarad Canolradd
Siarad Canolradd Spin the wheel
Mynediad Uned16
Mynediad Uned16 Find the match
Cwestiynau arholiad Mynediad
Cwestiynau arholiad Mynediad Match up
Geirfa Uned 21 - Mynediad, Cymraeg i Oedolion (f.2, de)
Geirfa Uned 21 - Mynediad, Cymraeg i Oedolion (f.2, de) Balloon pop
Ateb cwestiwn personol
Ateb cwestiwn personol Speaking cards
Mynediad Uned 15 Ateb 'Dw i wedi.../Dw i ddim wedi...'
Mynediad Uned 15 Ateb 'Dw i wedi.../Dw i ddim wedi...' Spin the wheel
Geirfa Uned 14 - Sylfaen, Cymraeg i Oedolion (de)
Geirfa Uned 14 - Sylfaen, Cymraeg i Oedolion (de) Balloon pop
Uned 05, Mynediad - Bwytais i
Uned 05, Mynediad - Bwytais i Speaking cards
Uned 13 - Y Corff
Uned 13 - Y Corff Labelled diagram
Geirfa Uned 13 - Mynediad, Cymraeg i Oedolion (f.2, De)
Geirfa Uned 13 - Mynediad, Cymraeg i Oedolion (f.2, De) Balloon pop
Uned 13 - "Gyda" neu "Ar"?
Uned 13 - "Gyda" neu "Ar"? Group sort
Mynediad 6 Y Tywydd
Mynediad 6 Y Tywydd Image quiz
Canolradd Uned 17 - Gwneud cais _ o'r Saesneg
Canolradd Uned 17 - Gwneud cais _ o'r Saesneg Flash cards
Uned 16 - Faint o'r gloch yw hi? (pob 5 munud)
Uned 16 - Faint o'r gloch yw hi? (pob 5 munud) Speaking cards
Canolradd Uned 2
Canolradd Uned 2 Match up
Canolradd Uned 5_Tasg Adolygu Geirfa
Canolradd Uned 5_Tasg Adolygu Geirfa Flip tiles
Geirfa Uned 14, Canolradd - Cymraeg i Oedolion (de)
Geirfa Uned 14, Canolradd - Cymraeg i Oedolion (de) Balloon pop
Pryd mae ...?  Trefnolion, Uned 24, Sylfaen
Pryd mae ...? Trefnolion, Uned 24, Sylfaen Match up
Geirfa Uned 01 - Uwch 1_ fersiwn 2 (De Cymru)
Geirfa Uned 01 - Uwch 1_ fersiwn 2 (De Cymru) Balloon pop
Yes / No
Yes / No Quiz
Sylfaen Uned 8 a 9 - berfau ac arddodiaid
Sylfaen Uned 8 a 9 - berfau ac arddodiaid Match up
Eisiau - ✅❌❓
Eisiau - ✅❌❓ Speaking cards
Uned 18 - Fyddi di'n...? (Mynediad, de, Cymraeg i Oedolion)
Uned 18 - Fyddi di'n...? (Mynediad, de, Cymraeg i Oedolion) Flash cards
Sgwrsio Uwch (1-12)
Sgwrsio Uwch (1-12) Spin the wheel
Uned 20 Mynediad, Cwestiynau - Cymraeg i Oedolion,
Uned 20 Mynediad, Cwestiynau - Cymraeg i Oedolion, Speaking cards
Geirfa Uned 28 - Mynediad, Cymraeg i Oedolion (f.2, De)
Geirfa Uned 28 - Mynediad, Cymraeg i Oedolion (f.2, De) Balloon pop
Mynediad 6 Geirfa Set 1
Mynediad 6 Geirfa Set 1 Match up
Uned 10 Mynediad Geirfa 1
Uned 10 Mynediad Geirfa 1 Find the match
Continue editing: ?