Create better lessons quicker
Community

Cymraeg anagrams janaweidemann

1583 results for 'cymraeg anagrams janaweidemann'

Geirfa Uned 2, Syfaen (De)
Geirfa Uned 2, Syfaen (De) Balloon pop
Mynediad Uned 15 Adolygu atebion
Mynediad Uned 15 Adolygu atebion Quiz
Geirfa Uned 6, Cymraeg i Oedolion Sylfaen (De)
Geirfa Uned 6, Cymraeg i Oedolion Sylfaen (De) Balloon pop
Geirfa Uned 3 - Cymraeg i Oedolion, Canolradd (De)
Geirfa Uned 3 - Cymraeg i Oedolion, Canolradd (De) Balloon pop
Geirfa Uned 17, Sylfaen (De)
Geirfa Uned 17, Sylfaen (De) Balloon pop
Geirfa Uned 7 - Mynediad, Cymraeg i Oedolion (de)
Geirfa Uned 7 - Mynediad, Cymraeg i Oedolion (de) Balloon pop
Geirfa Uned 8 - Cymraeg i Oedolion Sylfaen (De)
Geirfa Uned 8 - Cymraeg i Oedolion Sylfaen (De) Balloon pop
Mynediad Uned 15 Ateb 'Dw i wedi.../Dw i ddim wedi...'
Mynediad Uned 15 Ateb 'Dw i wedi.../Dw i ddim wedi...' Random wheel
Geirfa Uned 17, Cymraeg i Oedolion, Canolradd (De)
Geirfa Uned 17, Cymraeg i Oedolion, Canolradd (De) Balloon pop
Mynediad Uned 11 Cyfieithu (paru)
Mynediad Uned 11 Cyfieithu (paru) Match up
Mynediad Uned 11 'Mi es i...' (dewis yr ateb cywir)
Mynediad Uned 11 'Mi es i...' (dewis yr ateb cywir) Missing word
Mynediad Uned 13 Cyfieithu'r patrwm
Mynediad Uned 13 Cyfieithu'r patrwm Match up
Geirfa Uned 5, Cymraeg i Oedolion Sylfaen (De)
Geirfa Uned 5, Cymraeg i Oedolion Sylfaen (De) Balloon pop
Geirfa Uned 15, Cymraeg i Oedolion, Canolradd (De)
Geirfa Uned 15, Cymraeg i Oedolion, Canolradd (De) Balloon pop
Mynediad Uned 12 Trefnu Sgwrs 2
Mynediad Uned 12 Trefnu Sgwrs 2 Rank order
Geirfa Uned 7, Cymraeg i Oedolion Sylfaen (De)
Geirfa Uned 7, Cymraeg i Oedolion Sylfaen (De) Balloon pop
Mynediad Uned 14 Y Treiglad Trwynol
Mynediad Uned 14 Y Treiglad Trwynol Quiz
Mynediad Uned 15 Trefnu brawddegau 'wedi'
Mynediad Uned 15 Trefnu brawddegau 'wedi' Unjumble
Geirfa Uned 16, Cymraeg i Oedolion, Canolradd (De)
Geirfa Uned 16, Cymraeg i Oedolion, Canolradd (De) Balloon pop
Mynediad Uned 13 Trefnu Sgwrs 1
Mynediad Uned 13 Trefnu Sgwrs 1 Rank order
Mynediad Uned 14 Cyfieithu'r patrwm
Mynediad Uned 14 Cyfieithu'r patrwm Match up
Geirfa Uned 6, Mynediad (De)
Geirfa Uned 6, Mynediad (De) Balloon pop
Pa air sydd yn y bocs? Which word is in the box?
Pa air sydd yn y bocs? Which word is in the box? Open the box
Berfau gorchmynnol
Berfau gorchmynnol Random wheel
anagrams
anagrams Find the match
by Anonymous
anagrams
anagrams Find the match
by Anonymous
'Fy' + Teulu
'Fy' + Teulu Random wheel
Unedau Mesur
Unedau Mesur Match up
lliwiau
lliwiau Matching pairs
lliwiau
lliwiau Wordsearch
Anagrams
Anagrams Find the match
by Anonymous
.....ais
.....ais Find the match
Cyfoethogi Geirfa
Cyfoethogi Geirfa Match up
lliwiau
lliwiau Find the match
maths anagrams
maths anagrams Flip tiles
Anagrams
Anagrams Find the match
by Anonymous
anagrams
anagrams Find the match
by Anonymous
anagrams
anagrams Find the match
by Anonymous
Anagrams
Anagrams Find the match
by Anonymous
Olwyn treiglo'n feddal!
Olwyn treiglo'n feddal! Random wheel
Berfau gorchmynnol
Berfau gorchmynnol Random wheel
chwilair ga' i...
chwilair ga' i... Wordsearch
anagrams
anagrams Find the match
by Anonymous
Olwyn sgwrsio
Olwyn sgwrsio Random wheel
anagrams
anagrams Find the match
by Anonymous
anagrams
anagrams Find the match
by Anonymous
Tric a Chlic Pinc I ffwrdd â ni
Tric a Chlic Pinc I ffwrdd â ni Unjumble
Neidr Penhesgyn
Neidr Penhesgyn Random wheel
Gorchmynion
Gorchmynion Wordsearch
anagrams
anagrams Find the match
by Anonymous
Trydan xoxo
Trydan xoxo Maze chase
anagrams
anagrams Find the match
by Anonymous