Community

Hrvatski jezik

Examples from our community

10000+ results for 'hrvatski jezik'

Padeži
Padeži Random cards
Glas Š
Glas Š Random wheel
ČITAJ REČENICE I SPOJI.
ČITAJ REČENICE I SPOJI. Match up
PRIDJEVI
PRIDJEVI Match up
ŠTO JE NA SLICI?
ŠTO JE NA SLICI? Quiz
Kako se može štedjeti mama
Kako se može štedjeti mama Missing word
Slovo, riječ, rečenica
Slovo, riječ, rečenica Categorize
nepromjenjive riječi
nepromjenjive riječi Crossword
RIMA KOJA ŠTIMA
RIMA KOJA ŠTIMA Quiz
ije / je
ije / je Group sort
Karakter ljudi (osobine)
Karakter ljudi (osobine) Match up
Sveti Nikola
Sveti Nikola Word magnets
Vježbanje č/ć, dž/đ
Vježbanje č/ć, dž/đ Airplane
Akuzativ - neživo
Akuzativ - neživo Random wheel
glas LJ medijalno
glas LJ medijalno Matching pairs
Imenice
Imenice Group sort
Ima li glas K?
Ima li glas K? Whack-a-mole
Slovo - riječ - rečenica
Slovo - riječ - rečenica Categorize
HRVATSKI JEZIK
HRVATSKI JEZIK Random wheel
Vrste riječi
Vrste riječi Match up
ČITAJ I POVEŽI SLIKU I RIJEČ.
ČITAJ I POVEŽI SLIKU I RIJEČ. Match up
Pisanje zareza, Karlo Rosenthal
Pisanje zareza, Karlo Rosenthal True or false
Pogađalica
Pogađalica Crossword
Kviz - hrvatski jezik
Kviz - hrvatski jezik Quiz
SLOVA :)
SLOVA :) Match up
Utvrđivanje znanja o glgolskim oblicima
Utvrđivanje znanja o glgolskim oblicima True or false
Pridjevi
Pridjevi Group sort
Sklonidba imenica
Sklonidba imenica Open the box
hrvatski jezik imenice
hrvatski jezik imenice Anagram
SPOJI RIJEČI KOJE SE RIMUJU
SPOJI RIJEČI KOJE SE RIMUJU Airplane
Ljudske osobine
Ljudske osobine Gameshow quiz
RODOVI IMENICA
RODOVI IMENICA Categorize
Nepromjenjive vrste riječi
Nepromjenjive vrste riječi Crossword
Posvojne zamjenice
Posvojne zamjenice Find the match
 Rod imenica
Rod imenica Quiz
Imenice - jednina i množina, 3.r.
Imenice - jednina i množina, 3.r. Group sort
Kratice
Kratice Match up
RIMA
RIMA Balloon pop
Hrvatski jezik u 20. stoljeću
Hrvatski jezik u 20. stoljeću Whack-a-mole
 Zavisnosložene rečenice
Zavisnosložene rečenice Quiz
Rod imenica
Rod imenica Group sort
 Pismenost
Pismenost Quiz
Duga
Duga Gameshow quiz
Imenice - rod
Imenice - rod Group sort
Poveži malo i veliko slovo
Poveži malo i veliko slovo Match up
Veliko početno slovo
Veliko početno slovo True or false
iz, od + genitiv
iz, od + genitiv Random wheel
LJUDI I ZANIMANJA
LJUDI I ZANIMANJA Open the box
Junaci iz dječje književnosti
Junaci iz dječje književnosti Matching pairs
Povijest hrvatskog jezika
Povijest hrvatskog jezika Random wheel
STANARI U SLONU
STANARI U SLONU Wordsearch
GLAGOLSKI OBLICI, PREZENT, PERFEKT
GLAGOLSKI OBLICI, PREZENT, PERFEKT Match up
Pisanje skupova -ije, -je
Pisanje skupova -ije, -je Quiz
Jesne i niječne rečenice
Jesne i niječne rečenice Quiz
Atribut/apozicija
Atribut/apozicija Quiz
Prijedlozi
Prijedlozi Match up
Kratice
Kratice Find the match
Restore auto-saved: ?